()żϾ - о , ϴ Ͼ ׷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
작성일 : 14-07-11 10:40
[국토해양부장관 표창장 수상] 감리부 정찬점 이사
 글쓴이 : 신성관리자
조회 : 11,659  
   표창장_정찬점_.pdf (230.4K) [120] DATE : 2014-07-11 10:40:38
◇ 수상자 : (주)신성엔지니어링 정찬점
◇ 수여자 : 국토해양부장관
◇ 수상일 : 2011년 10월 5일
◇ 수상내역 : 표창장 제 15876호귀하는 평소 맡은 바 직무에 정려하여 왔으며
                    특히 전라선 익산~여수 복선전철 건설을 통하여 국토해양업무 발전에
                    기여한 공이 크므로 이에 표창합니다.